Katastrofa Niewyobrażalna

O tym nie można mówić słowami – o tym się mówi tylko łzami.

Your thoughts welcome, by all mean reply also to other community members!