Katastrofa Niewyobrażalna

O tym nie można mówić słowami – o tym się mówi tylko łzami.